Hur är det att arbeta på Estrid?

Ibland undrar jag hur det känns att arbeta på Estrid. Den upplysta rakhyvelstillverkaren som vid varje tillfälle vill betona att du naturligtvis inte behöver raka benen eller armhålorna. Men om det är vad din själ och ditt sanna “jag” verkligen vill bör du ju välja en av Estrids rakhyvlar. I min mening förtjänar företaget och […]

Stämningens uppluckring

Varje stund bär på en särskild stämning. Till och med en så alldaglig situation som att vara i mataffären kommer till oss och känns på sitt speciella sätt. Det är en aspekt av tillvaron som vi sällan tänker på och som vi ännu mera sällan har skäl att diskutera. Likväl är det ett stående inslag […]

Disco Elysium och moralens återkomst

Det är svårt att göra bra politisk konst. Den är oftast av två olika slag. Antingen är det politiska innehållet så banalt och allmängiltigt att det knappt går att kallas för politik eller så är verket blott en genomskinlig behållare för propaganda och i så fall bör det inte kallas konst. Se på Triangle of […]

Stundens uppluckring

För att en tidpunkt, ett stycke tid, ska bli till en situation behöver den samlas till ett helt. Den kräver en plats i bred bemärkelse, eller, uttryckt på ett annat sätt: för att en situation ska kunna samlas till just en situation kräver den ett ”här.” När vi sitter hemma är vårt ”här” vårt hem, […]

Impotensens tid

I december 2022 lanserade Donald Trump, USA:s fyrtiofemte president, en samling NFT-samlarkort. Korten är, som alla NFTs av gudomligt dekret måste vara, gräsliga. De har så gott som inget bruksvärde. De är inte vackra, inte ens fula på ett särskilt tankeväckande sätt. På sin höjd underhållande tacky. 99 dollar kostade ett slumpmässigt utvalt kort. Får […]

Splittring som tillstånd

Påståendet att vårt tillstånd är splittrat är knappast ny: gudarna dog för länge sedan, de stora berättelserna har lösts upp i en mångfald under kris, all fakta har alternativa fakta och på senare år har även sanningen visat sig komma med variationsmöjligheter. För den samtida människan har dessa anmärkningar förlorat den udd som en gång […]

Polariseringsmyten

Att vi allt mer tycks leva i ett polariserat samhälle har blivit lite av en modern kliché. Det är en samhällsanalys som man något snusförnuftigt kan dra fram närhelst det passar i allehanda sammanhang. Polariseringen, sägs det, hotar “det goda samtalet” och kanske även självaste demokratin! Det är naturligtvis sant att de stora berättelserna sedan […]